2011/01/29

| Doa Rasulullah SAW |


Dari Syahr bin Hausyab r.a., ia berkata: "Aku bertanya kepada Ummu Salamah: "Ya Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu?" Ummu Salamah berkata: "Doa yang paling sering beliau baca adalah, "Yaa muqallibal qulub tsabbit qalbi' ala diinika" (Wahai dzat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu) ".
(HR. At-Tirmidzi)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash r.a. ia berkata: Bahawa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa: "Allahumma musharrifal quluubana'ala thaa'atika" (Wahai Yang mengarahkan hati, arahkan hati kami kepada ketaatan-Mu)"
(HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Anas r.a. bahawa doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW adalah "Allahumma aatina fid dun-ya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa adzaabanar" (Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharakanlah kami dari azab naar".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a., bahawa Nabi SAW beliau berdoa: "Allahumma inni asalukal huda wat tuqa wal 'afaafa wal ghina" (Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu hidayah, ketaqwaan, kesucian dan kecukupan) ".
(HR. Muslim)

| Kehebatan Zikrullah .. |


Imam Ibnul Qayyim berkata:
"Zikir yang paling baik dan paling bermanfaat adalah doa dan zikir yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan konsisten dari doa dan zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW, serta orang yang melakukannya memahami makna - makna dan maksud yang terkandung di dalamnya."

(Al-Fawaa-id libnil Qayyim 247,
Fawaa-idul Fawaa-id 309,
Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid)

Firman Allah SWT:-
"Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah diri serta dengan perasaan takut (melanggar perintahnya) dan dengan tidak pula menyaringkan suara, pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai."
(Surah Al-A'raf:205)

Rasulullah SAW bersabda:
"Mahukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci disisi Allah, dan paling mengangkat darjatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata: "Mahu (wahai Rasulullah)!" Beliau bersabda: "Zikir kepada Allah Yang Maha Tinggi."
(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

"Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya laksana orang yang hidup dengan orang yang mati."
(HR. Bukhari)

"Barang siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah, dan barang siapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapat kerugian dari Allah."
(HR. Abu Dawud)
Terus menerus berzikir kepada Allah membuat hati seseorang tidak melalaikan Allah dan lalai mengingati Allah adalah sebab penderitaan hamba di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang melalaikan Allah, maka ia akan lalai terhadap diri dan kemaslahatannya dan ia akan binasa.

Firman Allah SWT:
"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik."
(Surah Al-Hasyr:19)
 

Sungguh tenang hati mendengar zikir munajat dari Ustaz Amal ini. Cd ini hanya berharga Rm19.90, tidak rugi rasanya melaburkan sedikit wang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bukankah dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada semua pembaca...=)